Dragonfly

Pse na zgjodhet ne

1 minutë përgjigje
2 vjet garanci
Dorëzim 3 ditë pune
4 Katër lloje personalizimi (logoja e ekranit/ logoja e trupit të makinës/ ngjyra e makinës/ gjuha e menysë)
5 minuta zgjidhje të shpejta për të gjitha problemet.
6 mënyra trajnimi (manuali i përdoruesit / video instalimi / video e funksionimit / tabela e parametrave / manuali i shërbimit / shërbimi në internet)

pse
nxehtë
Certifikata.
rreth
rreth

Vizioni ynë: Lulëzimi i biznesit tuaj!