ჭრიჭინა

რატომ აირჩიეთ აშშ

1 წუთი პასუხი
2 წლიანი გარანტია
მიწოდება 3 სამუშაო დღით
4 სახის პერსონალიზაცია (ეკრანის ლოგო/მანქანის სხეულის ლოგო/მანქანის ფერი/მენიუ ენა)
5 წუთის სწრაფი გადაწყვეტილებები ყველა პრობლემისთვის.
ტრენინგის 6 გზა (მომხმარებლის სახელმძღვანელო / ინსტალაციის ვიდეო / ოპერაციის ვიდეო / პარამეტრების ცხრილი / მომსახურების სახელმძღვანელო / ონლაინ სერვისი)

რატომ
ცხელი
Სერტიფიკატი.
შესახებ
შესახებ

ჩვენი ხედვა: თქვენი ბიზნესის განვითარება!